Nyheter og kommentarer

Kommentar fra Kari Dahl Gullikstad

Jeg har lest boken Mann - hvordan mestre ditt liv og din kvinne, med stor interesse. Den er en viktig bok som alle menn (og kvinner!) burde lese! Takk til Stian for at du er så modig at du har skrevet denne boken! Verden trenger Menn som deg! Jeg leser den som en hyllest til Kvinnen, forholdet og livet! Takk for at du setter søkelyset på å få tydeliggjort hvor viktig det maskuline i menn og det feminine i kvinner er for at forholdet skal være i utvikling. Jeg opplever at du tar for deg de viktige selvutviklingsprinsippene med en Mannsstemme. Du gjør det med en tyngde, innsikt og kjærlighet som gir en tro på at dine tanker og perspektiver kan gjøre verden til et bedre sted å være!

Kari Dahl Gullikstad
Sertifisert Mindfulness instruktør  (SCAT) 
og Helsecoach MNFF/Friskvernkonsulent