Om boken

Mannen i deg har kraft og mot nok til å drepe for å forsvare. Samtidig er du sensitiv nok til å omfavne det feminine. I tillegg er ditt grunnleggende behov å leve ut ditt potensial, føle stolthet og oppleve en meningsfull tilværelse. Jeg ønsker å utfordre deg til å bli den beste, den sterkeste og modigste versjonen av deg selv og til å bli en påle som står der, urokkelig, for din kvinne.
Stian Falch
Stacks Image 679

Innlesning MANN 18. sep. 2015